ABBYY

ABBYY Screenshot Reader for Windows

ABBYY Screenshot Reader for Windows là một công cụ hữu ích cho việc trích xuất và sao chép thông tin…

ABBYY FineReader Server

ABBYY FineReader Server tự động chuyển đổi các bộ sưu tập tài liệu lớn thành kho lưu trữ kỹ thuật số…

ABBYY FineReader Pro for Mac

ABBYY FineReader PDF Standard là một phần mềm chuyên nghiệp được sử dụng để xử lý tệp tin PDF và OCR.…

ABBYY FineReader PDF Standard

ABBYY FineReader PDF Standard là một phần mềm chuyên nghiệp được sử dụng để xử lý tệp tin PDF và OCR.…

ABBYY FineReader PDF Corporate

ABBYY FineReader PDF Corporate là phiên bản mở rộng của ABBYY FineReader PDF Standard, được thiết kế…