Cơ sở dữ liệu

Minitab Workspace

Minitab Workspace - Nâng cao công việc của bạn với bộ công cụ tối ưu để trực quan hóa rõ ràng, tối ưu…

Minitab Statistical Software

Minitab Statistical Software - phần mềm thông kê mạnh mẽ mà mọi người có thể sử dụng để giải quyết những…

Minitab SPM

Minitab SPM - Phát triển các mô hình dự đoán, mô tả và phân tích trên nền tảng cực nhanh và có độ chính…

Minitab Real-Time SPC

Minitab Real-Time SPC - Giám sát chât lượng tự động cấp độ tiếp theo và kiểm soát quy trình thống kê…

Minitab Model Ops

Minitab Model Ops - Thu hẹp khoảng cách giữa tạo mô hình và sản xuất mô hình bằng nền trang MLOps đơn…

Minitab Engage

Minitab Engage - Giải pháp duy nhất được thiết kế để bắt đầu, theo dõi, quản lý và chia sẻ các sáng…

Minitab Education Hub

Minitab Education Hub - Nắm vững số liệu thống kê và Minitab mọi lúc, mọi nơi với khóa học trực tuyến…

Minitab Connect

Minitab Connect - Tự động hóa các báo cáo để chia sẻ và theo dõi thông tin cho hoạt động kinh doanh…

Veritas NetBackup IT Analytics

Veritas NetBackup IT Analytics cung cấp các phân tích CNTT toàn diện và chưa từng có, cung cấp thông…