Supermicro PC Workstation

Superworkstation SYS-751GE-TNRT-NV1

Superworkstation SYS-751GE-TNRT-NV1 - chiéc máy trạm với điện toán hiệu năng cao, đào tạo AI/Deep Learning,…

Superworkstation SYS-751GE-TNRT

Superworkstation SYS-751GE-TNRT - chiếc máy trạm với điện toán hiệu năng cao, đào tạo AI/Deep Learning.…

Superworkstation SYS-751A-I

Superworkstation SYS-751A-I - chiếc máy trạm tối ưu cho render, CAD, sáng tạo nội dung đa phương tiện/kỹ…

Superworkstation SYS-741GE-TNRT

Superworkstation SYS-741GE-TNRT - Chiếc máy trạm với điện toán hiệu năng cao, VDI, Đào tạo AI/Deep Learning,…

Superworkstation SYS-740A-T

Chiéc máy trạm Superworkstation SYS-740A-T tối ưu về render, CAD, sáng tạo nội dung đa phương tiện/kỹ…

Superworkstation SYS-730A-I

Máy trạm Superworkstation SYS-730A-I tối ưu cho công việc render, CAD, sáng tạo nội dung đa phương tiện/kỹ…

Superworkstation SYS-7049GP-TRT

Superworkstation SYS-7049GP-TRT là dòng máy trạm được yêu thích hàng đầu của nhà Supermicro. Đặc điểm…

Superworkstation SYS-7049A-T

Superworkstation SYS-7049A-T - dòng máy trạm nhà Supermicro được săn đón nhiều nhất. Đặc điểm nổi bật:…

Superworkstation SYS-7048GR-TR

Máy trạm Superworkstation SYS-7048GR-TR là dòng máy trạm có bộ xử lý kép, với bảng tích hợp SuperX10DRG-Q.…

Superworkstation SYS-7048A-T

Superworkstation SYS-7048A-T - một trong những chiếc máy trạm hoạt động yên tĩnh được ưa thích nhất…

Superworkstation SYS-7039A-I

Superworkstation SYS-7039A-I là dòng máy trạm hoạt động yên tĩnh được săn đón nhất của nhà Supermicro.…

Superworkstation SYS-7038A-I

Nếu bạn cần một chiếc máy trạm hoạt động mạnh mẽ nhưng hệ thống phải yên tĩnh thì Superworkstation SYS-7038A-I…