NX CAM

NX CAM 3-Axis Milling

NX CAM 3-Axis Milling tăng tốc độ phay 3 trục và cải thiện chất lượng bộ phận với các khả năng tiên…

NX CAM 2.5-Axis Milling

NX CAM 2.5-Axis Milling hỗ trợ nhanh chóng lập trình các hoạt động phay 2,5 trục cho các bộ phận hình…

NX CAD/CAM Turning

NX CAD/CAM Turning lập trình máy tiện trục chính đơn hoặc kép với các công nghệ tiện tiên tiến, tận…