PADS

PADS Standard and PADS Standard Plus

PADS Standard and PADS Standard Plus cung cấp khả năng vẽ sơ đồ và bố cục trong một môi trường dễ sử…

PADS Professional Premium

PADS Professional Premium giúp bạn đưa các thiết kế điện tử của mình từ nguyên mẫu sang sản xuất trong…

PADS Professional cloud apps

PADS Professional cloud apps là một bộ ứng dụng đám mây khuếch đại sức mạnh của PADS Professional, kết…