VMware Horizon

VMware Horizon Standard

VMware Horizon Standard cung cấp VDI mạnh mẽ đơn giản với trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Quản lý…

VMware Horizon Enterprise

VMware Horizon Enterprise cung cấp máy tính để bàn và ứng dụng với khả năng tự động hóa và quản lý vòng…

VMware Horizon Advanced

VMware Horizon Advanced cung cấp khả năng phân phối máy tính để bàn và ứng dụng hiệu quả về chi phí…