Cộng tác, giao tiếp, quản lý

Trello Standard

Trello Standard là một công cụ linh hoạt và trực quan, giúp người dùng tổ chức, theo dõi và quản lý…

Trello Premium

Trello Premium cung cấp cho bạn tất cả sức mạnh của Trello cũng như các quyền quản trị và bảo mật bổ…

Trello for Enterprise

Trello for Enterprise là một phiên bản của Trello, một công cụ quản lý dự án và làm việc nhóm trực tuyến…

Teamwork Starter

Teamwork Starter là một phiên bản cụ thể của phần mềm Teamwork, được thiết kế đặc biệt cho các tổ chức…

Teamwork Grow

Teamwork Grow là một phần mềm quản lý công việc và dự án được phát triển để giúp tổ chức và nhóm làm…

Teamwork Deliver

Teamwork Deliver cho phép bạn tạo lịch trình công việc và theo dõi thời gian để quản lý thời gian và…

Smartsheet Pro Plan

Smartsheet Pro Plan cho phép người dùng mời và làm việc cùng nhau trong các dự án và bảng tính. Bạn…

Smartsheet for Enterprise Plan

Smartsheet for Enterprise Plan là một lựa chọn cấp phép cao cấp và phù hợp cho các tổ chức lớn và doanh…

Smartsheet for Business Plan

Smartsheet for Business là một lựa chọn cấp phép dành riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức có quy mô…

Slack Pro plan

Slack Pro plan cho phép bạn truy cập vào lịch sử tin nhắn không giới hạn, giúp bạn xem lại các cuộc…

Slack for Enterprise Plan

EdrawMind giúp bạn tạo các bài thuyết trình ấn tượng chỉ trong tích tắc. Chỉ cần ghi lại những điểm…

Slack for Business Plan

Slack for Business Plan kết nối tích hợp với nhiều nhà cung cấp SSO và một tùy chọn để sử dụng giải…