Houdini

Houdini FX

Houdini FX mang lại trải nghiệm 3D mạnh mẽ và dễ tiếp cận với quy trình làm việc dựa trên nút theo thủ…

Houdini Core

Houdini Core được thiết kế cho người tạo mô hình, người làm bật lửa, người tạo nhân vật, người làm phim…

Houdini Indie License

Houdini Indie License cung cấp tất cả các công cụ hoạt hình và VFX của Houdini theo giấy phép độc lập…