Veritas

Veritas NetBackup IT Analytics

Veritas NetBackup IT Analytics cung cấp các phân tích CNTT toàn diện và chưa từng có, cung cấp thông…

Veritas NetBackup

Veritas NetBackup là giải pháp quản lý dữ liệu doanh nghiệp duy nhất kết hợp tự động hóa, trí tuệ nhân…

Veritas Merge1

Veritas Merge1 - phần mềm lưu trữ giúp bạn nắm bắt các loại tin nhắn phổ biến, bao gồm nền tảng nhắn…

Veritas InfoScale Availability

Veritas InfoScale Availability là giải pháp duy nhất trong ngành quản lý tính khả dụng của ứng dụng…

Veritas Enterprise Vault

Veritas Enterprise Vault là giải pháp lưu trữ được triển khai rộng rãi nhất trên thị trường, cho phép…

Veritas eDiscovery Platform

Veritas eDiscovery Platform là giải pháp Khám phá Điện tử dành cho doanh nghiệp hàng đầu cho phép các…

Veritas Data Insight

Veritas Data Insight giúp doanh nghiệp chủ động đánh giá và giảm thiểu rủi ro bảo mật dữ liệu nhạy cảm…

Veritas Backup Exec

Veritas Backup Exec là giải pháp tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu đơn giản, an toàn và thống nhất.…

NetBackup Appliance Solutions

NetBackup Appliance Solutions kết hợp sức mạnh của phần mềm NetBackup với các máy chủ và công nghệ lưu…