TEKLYNX CODESOFT

Labelview Pro

Labelview Pro là phần mềm thiết kế nhãn mã vạch mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng với các trình hướng dẫn hữu…

Labelview Gold

Labelview Gold là phần mềm thiết kế nhãn mã vạch mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng với các trình hướng dẫn hữu…

Labelview Basic

Labelview Basic là phần mềm thiết kế nhãn mã vạch mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng với các trình hướng dẫn hữu…

Label Matrix Quickdraw

Label Matrix Quickdraw là phần mềm thiết kế nhãn giàu tính năng dành cho các công ty đang tìm kiếm một…

Label Matrix Powerpro

Label Matrix Powerpro là phần mềm thiết kế nhãn giàu tính năng dành cho các công ty đang tìm kiếm một…

Codesoft Pro

Codesoft Pro là một phần mềm tích hợp và tạo nhãn mã vạch cấp doanh nghiệp mang đến sự linh hoạt, mạnh…

Codesoft Lite

Codesoft Lite là một phần mềm tích hợp và tạo nhãn mã vạch cấp doanh nghiệp mang đến sự linh hoạt, mạnh…

Codesoft Enterprise

Codesoft Enterprise là một phần mềm tích hợp và tạo nhãn mã vạch cấp doanh nghiệp mang đến sự linh hoạt,…