vSphere

VMware vSphere Standard

VMware vSphere Standard cung cấp một giải pháp đầu vào để hợp nhất cơ bản các ứng dụng nhằm cắt giảm…

VMware vSphere Essential Plus Kit

VMware vSphere Essentials Plus Kit cung cấp giải pháp tất cả trong một cho các doanh nghiệp nhỏ để ảo…

VMware vSphere Enterprise Plus

VMware vSphere Enterprise Plus bao gồm đầy đủ các tính năng của vSphere để chuyển đổi trung tâm dữ liệu…

VMware vSphere Essential Kit

VMware vSphere Essentials Kit cung cấp nền tảng ảo hóa hàng đầu trong ngành cho các doanh nghiệp nhỏ…