Foundry

Foundry NukeX

Foundry NukeX cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào Nuke, bộ công cụ tổng hợp dựa trên nút tiêu chuẩn ngành…

Foundry Nuke Studio

Foundry Nuke Studio kết hợp sức mạnh của NukeX và Hiero thành một gói đáng gờm. Các nghệ sĩ có thể dễ…

Foundry Nuke

Foundry Nuke là bộ công cụ tổng hợp dựa trên nút mạnh mẽ ở trung tâm của gia đình Nuke. Cho dù trọng…

Foundry Modo

Foundry Modo - Bộ công cụ tạo mô hình 3D, hoạt hình, kết cấu và kết xuất mạnh mẽ và linh hoạt, trao…

Foundry Mari

Foundry Mari là công cụ vẽ tranh 3D không giới hạn, kết hợp sức mạnh và hiệu suất để xử lý ngay cả những…