Zoom

Zoom Rooms Licenses

Zoom Rooms Licenses là một giải pháp tập trung vào phòng họp và được thiết kế để cung cấp trải nghiệm…

Zoom Rooms Enterprise

Zoom Rooms Enterprise là một giải pháp hội nghị trực tuyến của Zoom, được thiết kế để cung cấp một trải…

Zoom One Pro

Zoom One Pro là phiên bản cao cấp của phần mềm hội nghị trực tuyến Zoom, được thiết kế để đáp ứng nhu…

Zoom One Business Plus

Zoom One Business Plus là một giải pháp toàn diện cho hệ thống họp trực tuyến của doanh nghiệp, cung…

Zoom One Business

Zoom One Business được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức. Phiên bản này cung cấp các…

Zoom Events & Webinars

Zoom Events & Webinars cho phép khách hàng tổ chức các sự kiện nhiều phiên, nhiều ngày trực tuyến và…