vSAN

VMware vSAN Enterprise Plus

VMware vSAN Enterprise Plus tận dụng việc tạo ra một hệ thống lưu trữ hiệu quả và mở rộng, tích hợp…

VMware vSAN Standard

VMware vSAN Standard là một phiên bản của VMware vSAN, là một giải pháp lưu trữ phần cứng định nghĩa…

VMware vSAN Enterprise

VMware vSAN Enterprise là một phiên bản cao cấp của giải pháp VMware vSAN, cung cấp tính năng mạnh mẽ…

VMware vSAN Advanced

VMware vSAN Advanced cung cấp khả năng lưu trữ phân tán và hiệu suất tối ưu cho các môi trường ảo hóa.…