Checkmarx

Checkmarx SCA

Checkmarx SCA (Phân tích thành phần phần mềm) là một thành phần của nền tảng Kiểm tra bảo mật ứng dụng…

Checkmarx SAST

CHECKMARX SAST: QUÉT DỄ DÀNG Ở CẤP MÃ NGUỒNKiểm tra bảo mật ứng dụng tĩnh (SAST) của Checkmarx cung…

Checkmarx One

Nền tảng dựa trên nền tảng đám mây của chúng tôi kết hợp bộ giải pháp kiểm tra bảo mật ứng dụng (AST)…

Checkmarx IAST

Phát hiện các lỗ hổng và rủi ro thời gian chạy trong quá trình thử nghiệm chức năng. Tối ưu hóa thử…

Checkmarx DAST

CHECKMARX DAST: QUÉT ĐỘNG CÁC ỨNG DỤNG WEB ĐỂ TÌM CÁC LỖI KHAI THÁC TRONG THỜI GIAN CHẠYCheckmarx DAST…

Checkmarx Codebashing

Codebashing là nền tảng đào tạo mà các nhà phát triển AppSec thực sự yêu thích, hỗ trợ phát triển an…

Checkmarx API Security

Checkmarx API Security: Có được hiển thị đầy đủ rủi ro APPI của bạnSử dụng SAST hàng đầu trong ngành…