Phần mềm & ứng dụng

Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams

Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams với các tính năng nâng cao và độc quyền. Phiên bản này cung cấp…

Foxit PDF Editor Suite for Teams

Foxit PDF Editor Suite for Teams với các tính năng nâng cao và độc quyền. Phiên bản này cung cấp các…

DevExpress Blazor

DevExpress Blazor là một bộ công cụ phát triển ứng dụng web dựa trên công nghệ Blazor của Microsoft,…

JetBrains ReSharper

JetBrains ReSharper là tiện ích mở rộng Visual Studio dành cho nhà phát triển .NET, giúp mọi người dùng…

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate là IDE dành cho các ngôn ngữ JVM được thiết kế để tối đa hóa năng suất…

JetBrains dotUltimate

JetBrains dotUltimate là giấy phép bao gồm các tiện ích mở rộng Visual Studio, một IDE độc lập và một…

JetBrains All Products Pack

JetBrains All Products Pack cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm máy tính để bàn…

StyleVision Server

StyleVision Server kết xuất cơ sở dữ liệu XML, SQL và/hoặc dữ liệu XBRL thành các tệp HTML, RTF, PDF,…

SolidCAM Turning

SolidCAM Turning cung cấp một gói tiện toàn diện với các đường chạy dao và kỹ thuật mạnh mẽ để tiện…

SolidCAM Mold Machining

SolidCAM Mold Machining mang lại khả năng gia công các hình dạng phức tạp, chiến lược gia công nhanh…

SolidCAM iMachining 3D

SolidCAM iMachining 3D cung cấp kết quả gia công 3D đáng kinh ngạc, tiết kiệm thường xuyên 70% thời…

Tất cả các thiết bị không nằm trên hệ thống máy tính sẽ được chỉ đạo bởi phần mềm máy tính. Phần mềm sẽ cho các thiết bị đó biết phải làm gì, làm như thế nào để có thể thực hiện được một tác vụ hoàn chỉnh.

Ở thiết kế ban đầu, phần mềm chỉ có thể sử dụng cho các máy tính cụ thể và thường được bán với phần cứng chạy trên máy tính. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1980 trở đi, phần mềm đã phát triển hơn và bắt đầu được bán trên đĩa mềm rồi dần đến CD và DVD.

Ở thời điểm hiện tại, Internet chính là nơi cung cấp phần mềm uy tín và an toàn nhất. Người dùng có thể tải và mua phần mềm trực tiếp trên Internet thông qua website của các nhà cung cấp dịch vụ.