Lenovo PC Workstation

ThinkStation P920 Tower Workstation

Cá nhân hoá chiếc máy trạm ThinkStation P920 Tower Workstation để tăng hiệu suất công việc, bao gồm…

ThinkStation P720 Tower Workstation

ThinkStation P720 Tower Workstation - Tăng sức mạnh cho một máy trạm thế hệ tiếp theo đa năng sẵn sàng…

ThinkStation P620 Tower Workstation

ThinkStation P620 Tower Workstation là máy trạm hỗ trợ AMD Ryzen Threadripper PRO duy nhất, mang lại…

ThinkStation P520c Tower Workstation

Máy trạm ThinkStation P520c Tower Workstation của Lenovo là một máy trạm mạnh mẽ được thiết kế cho các…

ThinkStation P520 Workstation

ThinkStation P520 Workstation - máy trạm CPU đơn mạnh mẽ nhất, một hệ thống thế hệ tiếp theo có đủ sức…

ThinkStation P360 Ultra (Intel) Workstation

ThinkStation P360 Ultra (Intel) Workstation - Giải quyết khối lượng công việc nặng nề như không có công…

ThinkStation P360 Tower Workstation

ThinkStation P360 Tower Workstation - chiếc máy trạm mạnh mẽ với chi phí chỉ tương đương với một chiếc…

ThinkStation P360 Tiny Workstation

ThinkStation P360 Tiny Workstation kết hợp thiết kế đơn giản và hiệu quả với sức mạnh chuyên nghiệp…

ThinkStation P358 Tower (AMD)

Với ThinkStation P358 Tower (AMD), người dùng có thể sở hữu sức mạnh máy trạm với giá của một chiếc…