AIOps Platforms

Splunk SOAR

Splunk SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) là một giải pháp tự động hóa và tự động…

Splunk Sercurity User Behavior Analytics

Splunk Security User Behavior Analytics (UBA) là một giải pháp an ninh dựa trên dữ liệu và phân tích…

Splunk Real User Monitoring

Splunk Real User Monitoring là một giải pháp giám sát hiệu suất ứng dụng trực tiếp từ kích thước thực…

Splunk IT Service Intelligence

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) là một giải pháp phân tích và giám sát dựa trên dịch vụ, được…

Splunk Infrastructure Monitoring

Splunk Infrastructure Monitoring là một giải pháp giám sát hiệu suất hạ tầng toàn diện, được thiết kế…

Splunk Enterprise Security

Nền tảng hỗ trợ dữ liệu của Splunk Enterprise Security với các khả năng hỗ trợ của AI mang đến khả năng…

Splunk Enterprise

Splunk Enterprise là một nền tảng phân tích và quản lý dữ liệu mạnh mẽ, được thiết kế để giúp tổ chức…

Splunk Cloud Platform

Splunk Cloud Platform là một phiên bản của Splunk được triển khai dựa trên đám mây, cung cấp cho người…

Splunk Attack Analyzer

Splunk Attack Analyzer là một tính năng hoặc ứng dụng của Splunk được sử dụng để phân tích và điều tra…

Splunk Application Performance Monitoring

Splunk Application Performance Monitoring (APM) là một giải pháp giám sát hiệu suất ứng dụng tự động,…