Altova MapForce Enterprise Edition

Thương hiệu: ALTOVA | Mã sản phẩm: ALTOMFEE

Altova MapForce Enterprise Edition là một công cụ ETL (Extract, Transform, Load) mạnh mẽ và linh hoạt được phát triển bởi Altova cung cấp giải pháp đáng tin cậy cho việc ánh xạ, biến đổi và chuyển đổi dữ liệu giữa các định dạng khác nhau.

 • Kết hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống và nguồn dữ liệu khác nhau.
 • Hỗ trợ chế độ xử lý tập lệnh, cho phép bạn tự động chạy các ánh xạ dữ liệu mà không cần sự tương tác người dùng
 • Tích hợp tốt với các công cụ và dịch vụ khác trong quá trình phát triển phần mềm. 

☛ Sản phẩm có thể có nhiều Edition và thông số khác nhau.

Thông tin

 • Dành cho doanh nghiệp
 • Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn

Altova được thành lập vào năm 1992 bởi Alexander Falk, một chuyên gia về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm. Ban đầu, công ty tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh và các giải pháp doanh nghiệp. Trước khi thành lập Altova, Falk đã nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng về các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm hiệu quả. Với mục tiêu cung cấp các công cụ và giải pháp tiên tiến cho các nhà phát triển phần mềm, Altova bắt đầu phát triển các sản phẩm chủ đạo của mình.

Vào năm 2001, Altova giới thiệu sản phẩm đầu tiên của mình, XMLSpy, một trình soạn thảo XML và công cụ phân tích XML. XMLSpy nhanh chóng trở thành một công cụ phổ biến trong cộng đồng phát triển phần mềm và đã trở thành một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Altova. 

Hiện nay, Altova là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các công cụ và giải pháp phát triển phần mềm, quản lý dữ liệu và tích hợp hệ thống. Với sự tập trung vào chất lượng và sự đổi mới, Altova tiếp tục phục vụ các khách hàng trên khắp thế giới và đóng góp vào việc phát triển công nghệ và tiêu chuẩn công nghiệp.

MapForce là một công cụ ETL (Extract, Transform, Load) mạnh mẽ được phát triển bởi Altova. Nó cho phép bạn ánh xạ, biến đổi và chuyển đổi dữ liệu giữa các định dạng khác nhau một cách dễ dàng và tự động.

Các sản phẩm chính của MapForce:

 • Altova MapForce Enterprise Edition: bao gồm tất cả các khả năng của Altova MapForce Professional Edition, cùng với hỗ trợ cho JSON, cơ sở dữ liệu NoSQL, EDI, XBRL, Excel và ánh xạ dữ liệu Bộ đệm Giao thức Google; sử dụng các dịch vụ Web hiện có trong các dự án ánh xạ dữ liệu; xây dựng các dịch vụ Web mới; và tiện ích FlexText để phân tích các tệp phẳng.
 • Altova MapForce Professional Edition: bao gồm tất cả các khả năng của Basic Edition, cùng với hỗ trợ ánh xạ dữ liệu XML/cơ sở dữ liệu/tệp phẳng và tự động tạo mã XSLT 1.0/2.0/3.0, XQuery, Java, C++ và C#.

Tham khảo thêm

 • Phần mềm bản quyền chính hãng, giá tốt có tại Pacisoft với hơn 10,000 sản phẩm nổi tiếng toàn cầu
 • Các phần mềm, giải pháp hữu ích từ Altova đầy đủ trong danh mục Công cụ phát triển
 • Xem các bài viết về Altova tại đây
 • Đừng quên nhấn nút liên hệ để nhận tư vấn & báo giá tại PACISOFT NGAY HÔM NAY!

Altova MapForce Enterprise Edition là phiên bản cao cấp của công cụ MapForce của Altova. Nó bao gồm tất cả các tính năng của MapForce Standard Edition và cung cấp thêm một số tính năng nổi bật sau đây:

 • Kết nối đa nguồn dữ liệu: MapForce Enterprise Edition cho phép bạn kết nối đến nhiều nguồn dữ liệu hơn. Bạn có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống và nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu SQL, Excel, JSON, XML, EDI, Web service và nhiều nguồn dữ liệu khác.

 • Chế độ xử lý tập lệnh (batch mode): MapForce Enterprise Edition hỗ trợ chế độ xử lý tập lệnh, cho phép bạn tự động chạy các ánh xạ dữ liệu mà không cần sự tương tác người dùng. Bằng cách sử dụng chế độ này, bạn có thể tự động hóa quá trình chuyển đổi dữ liệu và tích hợp MapForce vào các quy trình công việc tự động.

 • Hỗ trợ mã hóa và giải mã dữ liệu: MapForce Enterprise Edition cung cấp tính năng mã hóa và giải mã dữ liệu, cho phép bạn xử lý dữ liệu mã hóa như PGP, XML Digital Signature và XML Encryption. Điều này rất hữu ích khi làm việc với dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo tính bảo mật của thông tin.

 • Hỗ trợ chuyển đổi EDI: MapForce Enterprise Edition có tích hợp sẵn hỗ trợ chuyển đổi EDI (Electronic Data Interchange). Nó cung cấp các phiên bản EDI tiêu chuẩn và cung cấp chức năng ánh xạ và biến đổi dữ liệu EDI một cách dễ dàng. Điều này cho phép bạn làm việc với các tài liệu EDI phổ biến như X12, EDIFACT và HL7.

 • Tích hợp với công cụ và dịch vụ khác: MapForce Enterprise Edition tích hợp tốt với các công cụ và dịch vụ khác trong quá trình phát triển phần mềm. Nó hỗ trợ tích hợp với các công cụ phát triển như Visual Studio và Eclipse, cho phép bạn làm việc với MapForce trong môi trường phát triển ưa thích của mình. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ tích hợp với dịch vụ web và các chuẩn web khác như WSDL, SOAP và RESTful web services.

MapForce-Enterprise-Edition 

  Enterprise Professional Basic
32-bit version
64-bit version  
Supported Data Formats      
Support for XML
Support for relational databases  
Support for NoSQL databases    
Support for flat files (CSV, tab-separated, fixed width, etc.)  
FlexText™ utility for parsing structured text files    
Support for ANSI X12 EDI messages (versions 3040 to 6020)    
Support for HIPAA X12 transactions (version 5010)    
Support for all UN/EDIFACT EDI configuration files (versions 93a to 22a)    
Support for all HL7 EDI formats (versions 2.2 to 2.6)    
Support for all HL7 XML formats (version 3.x)
Support for NCPDP SCRIPT EDI formats (versions 8.1, 10.6, 10.10)    
Support for NCPDP SCRIPT XML formats
Support for SAP IDoc    
Support for IATA PADIS (versions 92.1 to 08.1)    
Support for TRADACOMS EDI    
Support for SWIFT (including ISO 15022; versions 2019-2022)    
Support for ODETTE EDI    
Support for VDA EDI    
Support for Excel 2007+ (OOXML)    
Support for Excel 2013 Strict Open XML    
Support for JSON, JSON5, and JSON Lines    
Support for XBRL, XBRL Dimensions & XBRL Table Linkbases, Inline XBRL, XBRL Taxonomy Packages    
Support for Google Protocol Buffers    
Support for Web services based on WSDL 1.1/2.0    
Support for REST Web services    
Data Processing      
Multi-source, multi-target mapping
Processing data from/into multiple files
Chained transformations
Built-in extensible function libraries
Visual function builder for creating user-defined functions
Transformation input parameters
Sort data by various criteria
Optionally apply an XML digital signature to XML and XBRL output documents    
Direct file input and output (data streaming)  
Process XML, JSON, EDI, CSV, FLF, or FlexText components as strings  
Built-in execution engine for immediate output of all edition-supported data formats  
Project management support  
Data Mapping Debugger      
Step through data mappings and examine intermediate values  
Set breakpoints on any input or output node  
All intermediate values displayed on the mapping pane  
History of values for all data mapping nodes  
View partial output during debug session  
XSLT / XQuery Generation      
Generation of XSLT 1.0 or Schema-aware XSLT 2.0 or XSLT 3.0 transformation code
XSLT transformation engine for immediate XML-to-XML conversion
Generation of XQuery transformation code  
Program Code Generation      
Java code generation  
C# code generation  
C++ code generation  
Automation Support      
COM-based and Java APIs  
OLE support  
ActiveX Control  
Command-line interface
Compile mapping execution files for MapForce Server  
Deploy mapping projects to FlowForce Server for automation  
Supported Relational Databases      
Firebird 2.5, 3, 4  
IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4  
IBM DB2® ; 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7  
Informix® 11.7, 12.10, 14.10  
MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2  
Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019  
Microsoft® Azure SQL  
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022  
MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28  
PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15  
Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19  
Progress OpenEdge 11.6  
SQLite 3.x  
Sybase® ASE 15, 16  
Teradata 16  
Supported NoSQL Databases      
MongoDB    
CouchDB    
Web Services Tools      
Map data from REST and SOAP Web services with support for parameters and authentication    
Build new Web services graphically    
Connect data to Web services    
Use Web services as a mapping source, target, or data processing function    
Support for authentication based on the WS-Security (Web Services Security) standard    
Support for OAuth 2.0 authorization    
Web services error handling    
Global Resources      
Configure / switch to multiple deployment environments
Deep integration with MissionKit tools
Multi-purpose IDE integration      
Visual Studio® integration  
Eclipse integration  
Mapping Documentation      
Documentation generation in HTML, Microsoft® Word, or RTF  
Custom mapping analysis reports via StyleVision®  
Manufacturer/ Nhà sản xuất Altova 
Header / LocalizationKhu vực kích hoạt Toàn cầu
CategoryDanh mục sản phẩm Công cụ phát triển
Part Number (P/N)Mã sản phẩm ALTOMFEE
CollectionsDòng sản phẩm Altova
Packaged QuantitySố lượng đóng gói 1 cho đến nhiều, theo yêu cầu đặt hàng
Software / VersionPhiên bản Mới nhất
LanguageNgôn ngữ English/ đa ngôn ngữ
Distribution MediaĐóng gói Download (ESD)
Operating System/ PlatformNền tảng sử dụng Win
Product TypeLoại sản phẩm Perpetual License/ Có thời hạn gói Support
Software / License TypeLoại giấy phép New/ Renew/ Upgrade/ Extend/ Maintenance & Support 
Length of termThời hạn bản quyền Vĩnh viễn 
License management/ Quản lý bản quyền Product Key Code
Customer secitionĐối tượng khách hàng Doanh nghiệp
Advanced version/ Phiên bản cao cấp hơn  
ComparisonSo sánh sản phẩm Xem mô tả so sánh hoặc tài liệu đính kèm
Service & Support Basic/ Dịch vụ và hỗ trợ cơ bản Basic by Altova 
Service & Support AdvanceDịch vụ và hỗ trợ nâng cao Tư vấn hệ thống/ Triển khai cài đặt/ Hỗ trợ 1 năm/ Đào tạo sử dụng
How to buyMua như thế nào? Ký hợp đồng và PACISOFT giao trong 1-7 ngày làm việc (cam kết nhanh nhất Việt Nam)
Tax & handling feeThuế VAT & phí xử lý Phần mềm & dịch vụ phần mềm được miễn thuế VAT. 
Thuế, phí khác có thể được áp dụng tại thời điểm mua hàng theo quy định của NN.

Altova LicenseServer
Altova LicenseServer là một sản phẩm miễn phí cung cấp khả năng quản lý tập trung cho giấy phép phần mềm máy tính và máy chủ Altova của bạn . Tại đây, bạn có thể quản lý, theo dõi và triển khai tất cả các mã khóa của mình cho các sản phẩm Altova một cách dễ dàng. Trên thực tế, đối với đăng ký giấy phép và SMP, bạn có thể chọn để giấy phép tự động gia hạn của mình được tự động triển khai tới Máy chủ Giấy phép của bạn.

Cho dù bạn đang ảo hóa máy của mình hay di chuyển giấy phép trên mạng của mình, Altova LicenseServer cho phép bạn quản lý các tác vụ một cách hiệu quả từ bảng điều khiển dành cho quản trị viên dựa trên web, dễ sử dụng. Altova LicenseServer giúp việc tuân thủ giấy phép trở nên dễ dàng. Nó thậm chí còn gửi email tự động để thông báo cho bạn về thời hạn gia hạn sắp tới.

Việc sử dụng Altova LicenseServer là bắt buộc đối với:

 • Giấy phép phần mềm máy chủ
 • Giấy phép người dùng đồng thời
 • Giấy phép người dùng được đặt tên
 • Môi trường ảo hóa
 • LicenseServer không bắt buộc đối với giấy phép Người dùng đã cài đặt; tuy nhiên, nó được khuyến khích để thuận tiện.

Để bắt đầu, tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt Altova LicenseServer trên mạng của mình, được truy cập thông qua trình duyệt.

Xem thêm chi tiết tại đây:

https://www.altova.com/support/license_models

Desktop Developer Tools
Altova has tested its desktop developer tools on various OS platforms to enable multi-platform XML, SQL, and UML development in the enterprise. Specifically, Altova developer software can be used on the following dominant platforms in today's IT landscape:

 • Windows: Microsoft Windows is the primary platform for XMLSpy and all MissionKit tools and recommended by Altova. Altova desktop developer tools are fully compatible with Windows 7 SP1 with Platform Update, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, as well as Windows Server 2008 R2 SP1 with Platform Update, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, and Windows Server 2022.
 • macOS: Altova desktop developer tools have been successfully tested on macOS using VMWare Fusion and VirtualBox.
 • Linux: Altova desktop developer tools have been successfully tested on CentOS Linux using VirtualBox.

Note: Using Altova desktop developer software under MacOS and Linux requires special Windows emulation software available from third parties and is not supported by Altova. Altova makes no representations or warranties with respect to using its software on these platforms.

Server Software Products
Altova server software products offer multi-platform support for the following:

 • Windows Server (Desktop and Core): Windows Server 2008 R2 SP1 with Platform Update, Windows Server 2012, Windows Server 2016,
 • Windows Server 2019, & Windows Server 2022
 • Windows: Windows 7 SP1 with Platform Update, Windows 8, Windows 10, and Windows 11
 • Linux: AlmaLinux 9, CentOS 7 & Stream 8; Debian 9, 10, & 11; RedHat 7, 8, & 9; Rocky Linux 9; Ubuntu 18.04, 20.04, & 22.04
 • macOS: 11 and above

Start a FREE 30-day trial or activate with your purchased license:

https://www.altova.com/download