Tec-IT

TBarCode/X

TBarCode/X là phần mềm tạo mã vạch được thiết kế cho các hệ thống UNIX®, Linux® và macOS®. Gói phần…

TBarCode SDK

TBarCode SDK cung cấp khả năng in mã vạch cho người dùng Microsoft® Office và nhà phát triển phần mềm.…

TBarCode Office

Với Add-in TBarCode Office, việc tạo mã vạch trong Microsoft® Word hoặc Microsoft® Excel chưa bao giờ…

Barcode Studio

Barcode Studio là một cách nhanh chóng và thuận tiện để tạo hình ảnh mã vạch chất lượng cao mà không…