Veeam Backup and Replication

Thương hiệu: VEEAM | Mã sản phẩm: VEEBR

Veeam Backup and Replication là giải pháp sao lưu, phục hồi và bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành cho mọi khối lượng công việc của bạn, cả tại chỗ và trên đám mây.

Bao gồm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp:

  • Đáp ứng các mục tiêu phục hồi với sự tự tin
  • Giảm rủi ro với bảo mật dữ liệu toàn diện
  • Tăng tốc quá trình di chuyển của bạn sang đám mây lai

Biến thể (Tùy chọn) 

  • Chu kỳ: 1 - 3 năm
  • Loại bản quyền: Thuê bao
  • Tùy chọn mua hàng: Mua mới | Gia hạn
  • Số lượng, đối tượng mua hàng, đóng gói..: xem tại thông số & cấp phép 

*Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn khác nhau. Vui lòng liên hệ PACISOFT để nhận báo giá chi tiết nhất.

Veeam Backup and Replication tại Pacisoft có gì nổi bật? 

Veeam Backup and Replication của Veeam là giải pháp sao lưu, phục hồi và bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành cho mọi khối lượng công việc của bạn, cả tại chỗ và trên đám mây. Là thành phần nền tảng của Veeam Data Platform, Veeam Backup & Replication cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu an toàn, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Loại bỏ thời gian ngừng hoạt động với Khôi phục tức thì và giữ an toàn trước các mối đe dọa trực tuyến với tính không thay đổi gốc và các bản sao lưu đã được thử nghiệm, tất cả từ một giải pháp không phụ thuộc vào phần cứng, được xác định bằng phần mềm. • Đáp ứng các mục tiêu khôi phục một cách tự tin • Giảm rủi ro với bảo mật dữ liệu toàn diện • Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của bạn sang đám mây lai.

Tin tưởng vào chiến lược bảo vệ dữ liệu của bạn

Nhiều nhóm CNTT của doanh nghiệp không tự tin vào các chiến lược bảo vệ dữ liệu của họ do hoạt động sao lưu cũ không hiệu quả, quá trình khôi phục không đáng tin cậy và quản lý phức tạp trên toàn bộ trung tâm dữ liệu của họ.

Bảo vệ dữ liệu hiện đại

Veeam Backup & Replication là giải pháp sao lưu, phục hồi và bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành cho tất cả khối lượng công việc của bạn, cả tại chỗ và trên đám mây. Là nền tảng của Veeam Data Platform, Veeam Backup & Replication cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu an toàn, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Loại bỏ thời gian ngừng hoạt động với Khôi phục tức thì và giữ an toàn trước các mối đe dọa trực tuyến với tính không thay đổi gốc và các bản sao lưu đã được thử nghiệm, tất cả từ một giải pháp không phụ thuộc vào phần cứng, được xác định bằng phần mềm.

Đáp ứng các mục tiêu phục hồi với sự tự tin. Đạt được bất kỳ mục tiêu về thời gian khôi phục hoặc mục tiêu về điểm khôi phục (RTO hoặc RPO) một cách đáng tin cậy với tính năng tiên phong của Khôi phục tức thì.

Đảm bảo bảo vệ Bulletproof Ransomware. Bảo mật tất cả khối lượng công việc của bạn bằng các bản sao lưu mà bạn có thể tin cậy và tính bất biến từ đầu đến cuối.

Tăng tốc quá trình di chuyển của bạn đến đám mây lai. Sao lưu và phục hồi đám mây lai tập trung với việc phân tầng dữ liệu sao lưu và lưu trữ dựa trên chính sách trên tất cả các lớp lưu trữ đối tượng.

 

TagsPhần mềm bản quyền, Giải pháp phục hồi - an ninh mạng, Veeam, Veeam Backup and Replication,...