Boris FX

Boris FX Suite

Boris FX Suite cung cấp thư viện hoàn chỉnh tốt nhất trong lớp gồm các công cụ hiệu ứng hình ảnh, theo…

Boris FX Sapphire

Boris FX Sapphire cho phép bạn tạo giao diện hữu cơ tuyệt đẹp không thể so sánh với bất kỳ công cụ hiệu…

Boris FX Optics

Boris FX Optics là hộp công cụ kỹ thuật số được thiết kế để mô phỏng bộ lọc máy ảnh quang học, ống kính…

Boris FX Mocha Pro

Boris FX Mocha Pro là phần mềm nổi tiếng thế giới về theo dõi phẳng, rotoscoping, loại bỏ đối tượng,…

Boris FX Continuum

Boris FX Continuum là một tích hợp cho nhu cầu sáng tạo nội dung của bạn. Gói plugin hoàn chỉnh nhất…