Arbortext

Thương hiệu: PTC | Mã sản phẩm: PTCSLMAT

Arbortext Family of Products

Việc tạo, quản lý và phân phối nội dung một cách hiệu quả đòi hỏi một hệ thống đảm bảo mọi yếu tố của quy trình đều đơn giản – và thông minh.

Biến thể (Tùy chọn) 

 • Chu kỳ: 12 tháng | 36 tháng
 • Loại bản quyền: Thuê bao
 • Tùy chọn mua hàng: Mua mới | Gia hạn
 • Số lượng, đối tượng mua hàng, đóng gói..: xem tại thông số & cấp phép 

*Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn khác nhau. Vui lòng liên hệ PACISOFT để nhận báo giá chi tiết nhất.

Arbortext for Technical Publications and Parts Catalog
Khả năng đầu cuối và trí thông minh luồng kỹ thuật số của sự kết hợp Arbortext/PTC Windchill cung cấp cho các tổ chức sự chắc chắn và đơn giản mới trong việc quản lý nội dung phức tạp và nhu cầu kinh doanh cần thiết để phục vụ các nhà sản xuất quốc tế.

PTC Arbortext Differentiator: Digital Thread
Các luồng kỹ thuật số tìm cách tạo ra tính đồng nhất và truy cập phổ quát đơn giản vào dữ liệu. Chúng tuân theo một tập hợp duy nhất các dữ liệu có liên quan khi nó kết hợp vào và ra khỏi các quy trình và chức năng kinh doanh để tạo ra tính liên tục và khả năng truy cập.
Với Arbortext, bạn có thể tạo một luồng dữ liệu và tài nguyên duy nhất sẽ cho phép liên kết nội dung đến một người nào đó trong lĩnh vực này.

Đảm bảo dữ liệu đầu cuối phù hợp với luồng kỹ thuật số
Giải phóng luồng dữ liệu liền mạch trong chuỗi giá trị sẽ liên kết mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm.

Create

 • Tự động cập nhật nội dung cùng với các thay đổi phát triển sản phẩm và duy trì kết nối với dữ liệu kỹ thuật
 • Tái sử dụng và tận dụng nội dung với tác giả XML
 • Hỗ trợ quản lý dịch thuật hiệu quả
 • Cho phép cộng tác giữa các nhóm hiệu quả trên nội dung
 • Đạt được sự cộng tác, định tuyến và phân công nhiệm vụ hiệu quả hơn

Manage

 • Quản lý nội dung kỹ thuật có nguồn gốc từ nhiều nguồn
 • Được tham gia vào quá trình thay đổi khi nội dung cần cập nhật
 • Tận dụng CAD và thông tin cơ sở để phân phối và phát triển nội dung nhanh hơn
 • Cho phép quy trình xem xét hiệu quả hơn
 • Giảm quy trình công việc thủ công và các nhiệm vụ không có giá trị gia tăng

Deliver

 • Cung cấp tài liệu cập nhật cho khách hàng và nhân viên dịch vụ một cách hiệu quả về chi phí
 • Giảm chi phí hoạt động cung cấp thông tin dịch vụ
 • Sử dụng xuất bản tự động để giảm chi phí lao động và nhu cầu về nhiều ứng dụng thủ công
 • Cho phép các thay đổi kỹ thuật được tích hợp hiệu quả hơn vào thông tin sản phẩm để duy trì các ấn phẩm cập nhật

Tham khảo thêm