Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

Thương hiệu: AUTODESK | Mã sản phẩm: ADFMFT

Mở rộng khả năng sản xuất tiên tiến của bạn
Tăng cường đổi mới, giảm chi phí phát triển và bắt đầu sản xuất sớm hơn.

Biến thể (Tùy chọn) 

  • Chu kỳ: 1 năm
  • Loại bản quyền: Thuê bao
  • Tùy chọn mua hàng: Mua mới | Gia hạn
  • Số lượng, đối tượng mua hàng, đóng gói..: xem tại thông số & cấp phép 

*Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn khác nhau. Vui lòng liên hệ PACISOFT để nhận báo giá chi tiết nhất. 

Fusion 360 for Manufacturing là gì?
Autodesk Fusion 360 cho Sản xuất là một giải pháp tích hợp dành cho các tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm. Nó bao gồm Fusion 360, kết hợp với các công cụ chuyên dụng để thiết kế sản phẩm, sản xuất và quản lý dữ liệu.
Mở rộng khả năng thiết kế và sản xuất 3D cốt lõi của Fusion 360 cùng với các công cụ quản lý các thay đổi ở bất kỳ giai đoạn sản xuất nào.

Fusion 360 for Manufacturing được xây dựng cho các tổ chức muốn tăng cường đổi mới, giảm chi phí phát triển và bắt đầu sản xuất sớm hơn. Các tổ chức này thường bao gồm các kỹ sư sản xuất, thợ máy và lập trình viên được giao nhiệm vụ sản xuất một sản phẩm. Điều này thường yêu cầu tạo ra đường dẫn công cụ/lập trình máy và/hoặc lồng ghép các thiết kế để chế tạo và/hoặc lập kế hoạch/lập trình để in 3D.

Fusion 360 for Manufacturing mở rộng khả năng thiết kế và sản xuất 3D cốt lõi của Fusion 360 cùng với các công cụ quản lý các thay đổi ở bất kỳ giai đoạn sản xuất nào, bao gồm:

  • Fusion 360
  • Machining Extension
  • Product Design Extension
  • Nesting & Fabrication Extension
  • Additive Build Extension

Tham khảo thêm