Autodesk Fusion 360 Team Participant

Thương hiệu: AUTODESK | Mã sản phẩm: ADFTP

Kết nối - Giao tiếp - Hợp tác.
Làm việc thông minh hơn và đơn giản hóa việc cộng tác khi làm việc với các nhóm nội bộ và bên ngoài của bạn.

Biến thể (Tùy chọn) 

  • Tùy chọn: Mỗi năm | Mỗi 3 năm 
  • Loại bản quyền: Thuê bao
  • Tùy chọn mua hàng: Mua mới | Gia hạn
  • Số lượng, đối tượng mua hàng, đóng gói..: xem tại thông số & cấp phép 

*Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn khác nhau. Vui lòng liên hệ PACISOFT để nhận báo giá chi tiết nhất. 

Kết nối với các nhóm và nhà cung cấp của bạn
Quản lý quyền truy cập và chia sẻ tệp một cách an toàn với các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Xem và đánh giá các thiết kế ngay lập tức bằng phần mềm cộng tác dễ sử dụng.

Connect-with-your-teams-and-suppliers 

Truyền đạt tiến độ thiết kế của bạn
Tập trung tất cả các thay đổi thiết kế, nhận xét và đánh dấu được thực hiện từ nhiều nhóm khác nhau để dễ dàng xem dự án của bạn đang tiến triển như thế nào với phần mềm cộng tác thiết kế.Communicate-your-design-progress 

Truyền đạt tiến độ thiết kế của bạn
Tập trung tất cả các thay đổi thiết kế, nhận xét và đánh dấu được thực hiện từ nhiều nhóm khác nhau để dễ dàng xem dự án của bạn đang tiến triển như thế nào với phần mềm cộng tác thiết kế.

Collaborate-without-limitation

Tham khảo thêm