Autodesk Fusion 360 Product Design Extension

Thương hiệu: AUTODESK | Mã sản phẩm: ADPDE

Autodesk Fusion 360 Product Design Extension là một bộ công cụ mô hình hóa và thiết kế 3D tiên tiến cho phép tiếp cận tự động để tạo ra các thiết kế sản phẩm phức tạp. Cải thiện hiệu suất sản phẩm và chuẩn bị thiết kế của bạn để sản xuất với hướng dẫn và cài đặt tính năng thông minh.

Biến thể (Tùy chọn) 

 • Chu kỳ: 1 năm
 • Loại bản quyền: Thuê bao
 • Tùy chọn mua hàng: Mua mới | Gia hạn
 • Số lượng, đối tượng mua hàng, đóng gói..: xem tại thông số & cấp phép 

*Sản phẩm này có thể có nhiều tùy chọn khác nhau. Vui lòng liên hệ PACISOFT để nhận báo giá chi tiết nhất. 

Autodesk Fusion 360 Product Design Extension là một bộ công cụ thiết kế và mô hình 3D nâng cao.

Kích hoạt cách tiếp cận tự động để sản xuất các thiết kế sản phẩm phức tạp. Nhận quyền truy cập vào cài đặt tính năng thông minh để cải thiện hiệu suất sản phẩm. Áp dụng hướng dẫn để chuẩn bị thiết kế của bạn cho sản xuất. 

Sử dụng các công cụ nâng cao để tự động thiết kế các tính năng nhựa phức tạp, áp dụng các mẫu thông minh và thêm các thuộc tính thay đổi hình dạng vào thiết kế của bạn. Nhận lời khuyên về sản xuất để cải thiện hiệu suất sản phẩm và chuẩn bị thiết kế của bạn cho sản xuất. Trao quyền cho quy trình thiết kế của bạn và biến ý tưởng của bạn thành sản phẩm hoàn chỉnh nhanh hơn.

ManageP4-1 

Autodesk Fusion 360 Product Design Extension bao gồm:

 • Plastic Rules: Gán các quy tắc dẻo cho các thành phần để tự động kiểm soát các thuộc tính của tính năng dẻo, chẳng hạn như vật liệu vật lý và độ dày. Tạo quy tắc mới, chỉnh sửa quy tắc hiện có hoặc lưu quy tắc vào thư viện để sử dụng chúng trong nhiều thiết kế.
 • Plastic Design Tools: Sử dụng công cụ Boss và Snap Fit để tạo các tính năng nhựa. Thêm góc nháp, hướng kéo nháp và bán kính phi lê cho các tính năng Web và Sườn .
 • Presets: Tạo cài đặt đặt trước để nhanh chóng sử dụng lại các giá trị phổ biến.
 • Geometric Pattern: Tạo các mẫu phức tạp với độ dốc phân bố và kích thước có thể điều chỉnh trên một mặt được chọn.
 • Organic Mesh Conversion: Chuyển đổi các mắt lưới có hình dạng hữu cơ thành các vật thể rắn, bề mặt hoặc T-Spline.
 • Volumetric Lattice: Sửa đổi các thân lưới rắn hoặc lưới kín hiện có để tạo ra các mạng thể tích phức tạp làm thay đổi hình dạng và diện mạo của một thiết kế.
 • Tư vấn thiết kế : Xác định các mối quan tâm về khả năng sản xuất dựa trên các phương pháp hay nhất trong ngành và tiêu chuẩn của công ty, đồng thời nhận các đề xuất để cải thiện khả năng sản xuất và hiệu suất của thiết kế của bạn.

Tham khảo thêm