Microsoft Power BI Pro

Thương hiệu: Microsoft | Mã sản phẩm: MSPBP

Microsoft Power BI Pro là phiên bản đầy đủ của Power BI, hoàn chỉnh với khả năng sử dụng Power BI cho cả việc xây dựng trang tổng quan và báo cáo cũng như xem, chia sẻ và sử dụng không giới hạn các báo cáo đã tạo của bạn.

  • Khả năng nhúng hình ảnh Power BI vào ứng dụng (PowerApps, SharePoint, Teams, v.v.).
  • Tích hợp gốc với các giải pháp khác của Microsoft (Dịch vụ dữ liệu Azure).
  • Chia sẻ dữ liệu, trang tổng quan và báo cáo với những người dùng Power BI Pro khác.
  • Có thể tạo App Workspaces và chia sẻ ngang hàng (chia sẻ ngang hàng).

Sản phẩm có thể có nhiều Edition và thông số khác nhau.

Thông tin

  • Dành cho doanh nghiệp
  • Thời hạn bản quyền: Thuê bao

Microsoft là tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới, chuyên phát triển, sản xuất, kinh doanh Phần mềm bản quyền và hỗ trợ trên diện rộng các sản phẩm/ dịch vụ liên quan đến máy tính. Công ty được sáng lập bởi Bill Gates và Paul Allen vào năm 1975 có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ.   

Ngày nay, Microsoft có mặt ở hơn 90 quốc gia. Microsoft tự hào là nhà cung cấp những phần mềm và dịch vụ giúp cho con người kết nối với nhau, thực hiện công việc, giải trí và kiểm soát cuộc sống trên nền tảng công nghệ số. Trải qua 3 thập kỷ, cũng những sự chuyển mình của cuộc cách mạng công nghệ, trong đó Microsoft đã làm con người thay đổi cách tiếp cận và chia sẻ thông tin, thay đổi cách làm việc cũng như cách quản lý công việc. Cuối cùng, Microsoft làm cho thế giới “thu hẹp” lại để con người dễ dàng tiếp cận với nhau, tìm kiếm thông tin ở bất cứ đâu.

Power BI là một bộ công cụ “phân tích kinh doanh” để phân tích dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết. Kết nối để dễ dàng truy cập dữ liệu trên Dashboard – bảng điều khiển, Reports – báo cáo và Datasets – tệp dữ liệu trong Power BI của bạn.

Mặc dù Power BI là một công cụ BI (Business Intelligence) tự phục vụ mang lại công cụ phân tích dữ liệu cho nhân viên, nó chủ yếu được sử dụng bởi các nhà phân tích dữ liệu và các chuyên gia phân tích thông tin tin kinh doanh, những người tạo ra các mô hình dữ liệu trước khi phổ biến báo cáo trong toàn tổ chức. Tuy nhiên, những người không có nền tảng phân tích vẫn có thể sử dụng Power BI và tạo báo cáo.

Microsoft Power BI được sử dụng bởi cả đại diện bộ phận và ban quản lý, với các báo cáo và dự báo được tạo ra để hỗ trợ các đại diện tiếp thị và bán hàng, đồng thời cung cấp dữ liệu cho việc quản lý về cách bộ phận hoặc cá nhân viên đang phát triển đến mục tiêu nào đó.

Hiện tại, có 2 gói Microsoft Power BI chính:

  • Microsoft Power BI Pro: Cấp phép cho người dùng cá nhân với các tính năng phân tích hiện đại, tự phục vụ để trực quan hóa dữ liệu với các trang tổng quan và báo cáo trực tiếp, đồng thời chia sẻ thông tin chi tiết trong tổ chức của bạn
  • Microsoft Power BI Premium: Cấp phép cho người dùng cá nhân Tăng cường khả năng truy cập thông tin chi tiết với công nghệ AI tiên tiến, chuẩn bị cho dữ liệu lớn và đơn giản hóa việc quản lý và truy cập dữ liệu trong quy mô doanh nghiệp.