FORTINET

FortiMail Virtual Machines

FortiMail Virtual Machines cung cấp tính linh hoạt và khả năng di động hoàn chỉnh cho các tổ chức muốn…

FortiMail Hardware Appliances

FortiMail Hardware Appliances cung cấp định tuyến và lọc email hiệu suất cao lý tưởng cho các tổ chức…

FortiMail Cloud

FortiMail Cloud là giải pháp Bảo mật email dưới dạng dịch vụ của Fortinet. Được lưu trữ và quản lý bởi…

FortiGate Unified Threat Management (UTM)

FortiGuard Unified Threat Management (UTM) cho phép một tổ chức hợp nhất các dịch vụ bảo mật CNTT của…

FortiGate Enterprise Protection

FortiGate Enterprise Protection giải quyết cả hai vấn đề này bằng cách cung cấp gói giải pháp toàn diện…

FortiGate Advanced Threat Protection (ATP)

FortiGate Threat Protection (ATP) đề cập đến các giải pháp bảo mật giúp bảo vệ tổ chức của bạn khỏi…

FortiGate 360 Protection

360 Protection hỗ trợ các MSSP và nhóm Mạng/ Bảo mật bằng cách cung cấp Dịch vụ quản lý mạng, bảo mật…

FortiCare Services

Fortinet cung cấp ba tùy chọn hỗ trợ trên mỗi thiết bị phù hợp với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp:…

Tường lửa FortiGate 7121F

Tường lửa FortiGate 7121F cho phép các tổ chức xây dựng các mạng định hướng bảo mật có thể kết hợp bảo…

Tường lửa FortiGate 7060E

Tường lửa FortiGate 7060E là thiết bị mang lại hiệu suất cao mạng định hướng bảo mật cho các doanh nghiệp…

Tường lửa FortiGate 7040E

Tường lửa FortiGate 7040E là giải pháp tự động kiểm soát, xác minh và hỗ trợ người dùng truy cập vào…

Tường lửa FortiGate 7030E

Tường lửa FortiGate 7030E mang lại hiệu suất cao mạng định hướng bảo mật cho các doanh nghiệp và dịch…