Giới thiệu BIM Collaborate Pro | Phần mềm hỗ trợ hiệu quả trong thiết kế

Giới thiệu BIM Collaborate Pro | Phần mềm hỗ trợ hiệu quả trong thiết kế

BIM Collaborate (Pro) cung cấp khả năng để nhóm dự án sắp xếp, thực hiện theo ý định thiết kế và đánh giá khả năng xây dựng bằng cách quản lý toàn bộ quy trình phối hợp và cộng tác thiết kế trên cùng một nền tảng.

Đôi nét về phần mềm BIM Collaborate Pro

Autodesk - thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực phần mềm thiết kế. Autodesk đã phát triển một tập các giải pháp tạo mẫu kỹ thuật số (digital prototyping) để giúp người dùng hình dung, mô phỏng và phân tích các tiến trình ở thế giới thực thông qua quá trình thiết kế. Công ty cũng cung cấp phần mềm sáng tạo và quản lý phương tiện, từ các hiệu ứng phim ảnh và truyền hình, phân loại màu, và biên tập cho đến phát triển hoạt họa, trò chơi máy tính, và hình dung thiết kế.

>> Xem thêm bài viết Autodesk là gì để biết thêm thông tin về thương hiệu này.

Autodesk-BIM-1

BIM Collaborate Pro là một phần mềm cộng tác thiết kế dựa trên đám mây cho phép các nhóm:

 • Sắp xếp dữ liệu dự án, dân chủ hóa quyền truy cập và kết nối các nhóm
 • Cải thiện khả năng hiển thị dự án để cung cấp các dự án đúng hạn
 • Làm việc cùng nhau trong các dự án ngày càng phức tạp
 • Đồng tác giả trong Revit, Civil 3D hoặc Plant 3D

Những tính năng và lợi ích nổi bật của BIM Collaborate Pro

Tránh đụng độ và hợp tác tốt hơn trong môi trường dữ liệu chung

 • Hợp tác: Đi trước thời hạn với các công cụ và tích hợp giúp nhóm của bạn luôn cập nhật các thay đổi và tiến độ.
 • Tự động hóa đơn giản: Nhận thông báo thay đổi và phát hiện xung đột tự động cho phép các nhà thiết kế và giao dịch tự kiểm tra công việc của họ, cho phép các chuyên gia BIM tập trung vào việc quản lý các vấn đề có mức độ ưu tiên cao.
 • Insight Driven: Sở hữu các công cụ phân tích mạnh mẽ giúp các nhà lãnh đạo dự đoán kết quả của dự án dựa trên dữ liệu chứ không phải thiên vị.
 • Co-Authoring Enabled: Cùng nhau thiết kế, sử dụng tính năng cộng tác và chia sẻ công việc trên đám mây Revit cho AutoCAD Civil 3D.

Chia sẻ công việc trên đám mây Revit
Đồng thiết kế trong Revit với các nhóm mở rộng từ mọi nơi, tập trung vào thiết kế trong tay và đáp ứng thời hạn của dự án

Cộng tác cho Civil 3D
Cộng tác trên các tệp 3D Dân dụng, lối tắt dữ liệu và xref từ bất kỳ vị trí nào với các nhóm mở rộng để đưa các dự án cơ sở hạ tầng dân sự về đích.

Cộng tác cho Plant 3D
Chia sẻ an toàn các tệp Plant 3D giữa các nhóm. Quản lý quyền, trực quan hóa các thay đổi và giữ cho các nhóm trên cùng một trang.

Tính năng bổ sung

 • Cuộc họp hiệu quả: Tiết kiệm thời gian xem xét các xung đột và quản lý các vấn đề với các nhà thiết kế và giao dịch. Cộng tác trong thời gian thực cho phép bạn truy cập nhanh vào các thay đổi, sự cố, biên bản cuộc họp,...
 • Các vấn đề tích hợp: Dễ dàng truy cập các sự cố trên Navisworks và Revit để khắc phục các mô hình, xác thực thiết kế và đóng các sự cố.
 • Báo cáo tự động: Theo dõi trách nhiệm giải trình và thành công của dự án để đảm bảo mọi người luôn tập trung vào cùng một con đường.
 • Quản trị đơn giản: Dễ dàng thiết lập dự án và cấp quyền thích hợp cho đúng người.

Autodesk-BIM-2 

BIM Collaborate và BIM Collaborate Pro

Hiện tại BIM Collaborate có 2 dòng tùy chọn đáp ứng các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau tùy vào yêu cầu và mục đích sử dụng.

 • BIM Collaborate: Dành cho các nhóm xem xét công việc thiết kế, đưa ra phản hồi và điều phối các mô hình.

Autodesk-BIM-Collaborate 

 • BIM Collaborate Pro: Dành cho các nhóm cần đồng tác giả trong Revit, Civil 3D hoặc Plant 3D và quản lý trao đổi dữ liệu.

Autodesk-BIM-Collaborate-Pro

So sánh BIM Collaborate và BIM Collaborate Pro

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết 2 phần mềm

Autodesk Bim Collaborate

Autodesk Bim Collaborate Pro

Phần mềm phối hợp và cộng tác thiết kế dựa trên đám mây dành cho các nhóm kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng để xem xét các thiết kế, chạy phát hiện xung đột tự động và theo dõi trạng thái dự án.

Bao gồm tất cả các tính năng và khả năng tương tự có sẵn trong BIM Collaborate. Cũng bao gồm các khả năng đồng tác giả cho các nhóm cần chỉnh sửa các thiết kế Revit, Civil 3D và AutoCAD Plant 3D trong thời gian thực.

DÙNG CHO:

 • Đánh giá và phối hợp thiết kế, bao gồm phát hiện xung đột tự động
 • Quản lý tài liệu dựa trên đám mây, quản trị dự án và phân tích nâng cao

DÙNG CHO:

 • Đánh giá và phối hợp thiết kế, bao gồm phát hiện xung đột tự động
 • Quản lý tài liệu dựa trên đám mây, quản trị dự án và phân tích nâng cao
 • Đồng tác giả đám mây trong Revit, Civil 3D và AutoCAD Plant 3D
 • Quản lý tài liệu dựa trên đám mây – Đơn giản hóa quyền truy cập vào các trang tính 2D, mô hình 3D và tệp văn phòng có liên quan trong một môi trường dữ liệu chung
 • Chế độ xem mô hình tổng hợp – Điều hướng theo ngữ cảnh các mô hình tổng hợp bằng xoay, quỹ đạo, đi bộ và tạo chế độ xem mô hình mới
 • Phát hiện xung đột tự động – Tải lên các mô hình để tự động phát hiện xung đột, xem kết quả trong mô hình tổng hợp hoặc ma trận xung đột trực quan
 • Dòng thời gian của dự án – Trao đổi dữ liệu giữa các nhóm trong các gói thiết kế, theo dõi tiến độ cho tất cả các lĩnh vực với ngày tháng và nội dung
 • Phân tích thay đổi –Hiểu cách các thay đổi được công bố từ các nhóm khác tác động đến công việc đang diễn ra trong bối cảnh của mô hình dự án đầy đủ
 • Xem nhóm –Nhận thông báo về các thành phần được thêm, xóa hoặc sửa đổi giữa các phiên bản theo nguyên tắc bị ảnh hưởng và loại sửa đổi, trong bất kỳ trình duyệt web nào
 • Quy trình làm việc tin cậy được quản lý –Kiểm soát dữ liệu thời gian thực mà các nhà thiết kế và chuyên gia tư vấn của bạn có thể truy cập, để quản lý độ phức tạp, tránh thông tin sai lệch và giảm việc làm lại
 • Không gian phối hợp –Khám phá các tùy chọn, chạy phân tích xung đột và đánh giá khả năng xây dựng đối với các mô hình được chia sẻ mà không làm gián đoạn công việc của các nhóm khác
 • Quản lý vấn đề –Xác định, nêu chi tiết và chỉ định các vấn đề cũng như quản lý tập trung trong một môi trường dữ liệu chung
 • Quản trị tài khoản và dự án – Thiết lập và quản lý các nhóm ở một nơi, với chế độ xem toàn bộ quyền truy cập và quyền trên các dự án
 • Phê duyệt tài liệu và kiểm soát phiên bản –Đảm bảo nhóm dự án luôn làm việc dựa trên các mẫu mới nhất với kiểm soát phiên bản tự động
 • Kết nối với Navisworks và Revit –Xem, chỉ định và giải quyết các sự cố Phối hợp Mô hình hoặc Navisworks trong Navisworks hoặc Revit
 • Quản lý tài liệu dựa trên đám mây – Đơn giản hóa quyền truy cập vào các trang tính 2D, mô hình 3D và tệp văn phòng có liên quan trong một môi trường dữ liệu chung
 • Chế độ xem mô hình tổng hợp – Điều hướng theo ngữ cảnh các mô hình tổng hợp bằng xoay, quỹ đạo, đi bộ và tạo chế độ xem mô hình mới
 • Phát hiện xung đột tự động – Tải lên các mô hình để tự động phát hiện xung đột, xem kết quả trong mô hình tổng hợp hoặc ma trận xung đột trực quan
 • Dòng thời gian của dự án – Trao đổi dữ liệu giữa các nhóm trong các gói thiết kế, theo dõi tiến độ cho tất cả các lĩnh vực với ngày tháng và nội dung
 • Phân tích thay đổi –Hiểu cách các thay đổi được công bố từ các nhóm khác ảnh hưởng đến công việc đang diễn ra, trong bối cảnh của mô hình dự án đầy đủ
 • Xem nhóm –Nhận thông báo về các thành phần được thêm, xóa hoặc sửa đổi giữa các phiên bản theo nguyên tắc bị ảnh hưởng và loại sửa đổi, trong bất kỳ trình duyệt web nào
 • Quy trình làm việc tin cậy được quản lý –Kiểm soát dữ liệu thời gian thực mà các nhà thiết kế và chuyên gia tư vấn của bạn có thể truy cập, để quản lý độ phức tạp, tránh thông tin sai lệch và giảm việc làm lại
 • Không gian phối hợp –Khám phá các tùy chọn, chạy phân tích xung đột và đánh giá khả năng xây dựng đối với các mô hình được chia sẻ mà không làm gián đoạn công việc của các nhóm khác
 • Quản lý vấn đề –Xác định, nêu chi tiết và chỉ định các vấn đề cũng như quản lý tập trung trong một môi trường dữ liệu chung
 • Quản trị tài khoản và dự án – Thiết lập và quản lý các nhóm ở một nơi, với chế độ xem toàn bộ quyền truy cập và quyền trên các dự án
 • Phê duyệt tài liệu và kiểm soát phiên bản –Đảm bảo nhóm dự án luôn làm việc dựa trên các mẫu mới nhất với kiểm soát phiên bản tự động
 • Kết nối với Navisworks và Revit –Xem, chỉ định và giải quyết các sự cố Phối hợp Mô hình hoặc Navisworks trong Navisworks hoặc Revit
 • Phân tích dự án và thông tin chi tiết – Tận dụng các phân tích nâng cao từ dữ liệu dự án tập trung của bạn, xuất dữ liệu này nếu cần và sử dụng để xác định và giảm thiểu rủi ro
 • Nền tảng BIM 360 và Autodesk Construction Cloud –Truy cập và quản lý các dự án trong cả hai nền tảng BIM 360 và Autodesk Construction Cloud
 • Hỗ trợ ISO 19650 –Quy trình công việc truy cập hỗ trợ ISO 19650, một tiêu chuẩn quản lý thông tin xây dựng và thiết kế toàn cầu
 • Lựa chọn trung tâm dữ liệu –Chọn lưu trữ dữ liệu dự án của bạn ở Châu Âu hoặc Hoa Kỳ
 • BIM 360 Glue –Nhận quyền truy cập vào dịch vụ BIM 360 Glue, bao gồm BIM Collaborate, cũng bao gồm các quyền của Navisworks Manage và Point Layout

 

Chương trình cấp phép sử dụng phần mềm

Cung cấp các kỳ hạn đăng ký hàng tháng, hàng năm và 3 năm để đáp ứng nhu cầu của bạn như sau:

 • Đăng ký hàng năm
 • Đăng ký 3 năm

Với đăng ký phần mềm Bim Collaborate Pro, bạn có thể cài đặt phần mềm này trên tối đa 3 máy tính hoặc thiết bị khác. Tuy nhiên, chỉ người dùng có tên mới có thể đăng nhập và sử dụng phần mềm đó trên một máy tính tại bất kỳ thời điểm nào.

Đăng ký Bim Collaborate Pro của bạn cho phép bạn truy cập để cài đặt và sử dụng 3 phiên bản trước đó. Các bản tải xuống có sẵn được liệt kê trong Tài khoản Autodesk của bạn sau khi đăng ký. Vui lòng liên hệ với PACISOFT để được tư vấn chi tiết nhất.

Hướng dẫn download dùng thử phần mềm

Trải nghiệm dùng thử sản phẩm với đầy đủ các tính năng bản quyền ngay hôm nay.

Download dùng thử miễn phí, TẠI ĐÂY

Hãy tìm ứng dụng trong danh sách phía trên và nhấp vào nút Dùng thử miễn phí. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn để đăng ký dùng thử miễn phí và tải xuống ứng dụng bạn muốn sử dụng.

Liên hệ mua phần mềm Autodesk bản quyền

Pacisoft-logo 

PACISOFT hiện kinh doanh hàng chục ngàn mặt hàng công nghệ phục vụ doanh nghiệp trong hơn 12 năm qua bao gồm máy tính PCLaptopmáy chủmáy trạmthiết bị lưu trữmàn hìnhthiết bị mạng cùng hơn 10,000 loại phần mềm có bản quyền chính hãng đến từ 250 nhãn hiệu quốc tế hàng đầu. Ngoài ra, dịch vụ CNTT tại PACISOFT chuyên nghiệp cũng được nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. Truy cập PACISOFT.com.vn hoặc PACISOFT.vn để tìm hiểu thêm!

» Xem lý do chọn PACISOFT
» Tại sao nên mua hàng tại PACISOFT
» Xem các bài viết về phần mềm Autodesk

Để nhận báo giá hoặc mua License Autodesk bản quyền, khách hàng có thể liên hệ với chuyên viên PACISOFT tại HN & TP.HCM để được tư vấn hoặc gửi yêu cầu về email sales@pacisoft.com. Khám phá thêm các sản phẩm Autodesk trong các danh mục Thiết kế - Đồ họa - Âm thanh – Video, CAD & PLM, CAM.