Red Hat

Red Hat Satellite

Red Hat Satellite là một sản phẩm quản lý cơ sở hạ tầng được thiết kế đặc biệt để giữ cho môi trường…

Red Hat Runtimes

Red Hat Runtimes là một bộ sản phẩm, công cụ và thành phần để phát triển và duy trì các ứng dụng gốc…

Red Hat Process Automation Manager

Red Hat Process Automation Manager nhanh chóng tạo các ứng dụng tự động hóa các quy trình và quyết định…

Red Hat OpenStack Platform

Red Hat OpenStack Platform là một nền tảng điện toán đám mây giúp ảo hóa các tài nguyên từ phần cứng…

Red Hat OpenShift Service on AWS

Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) là một nền tảng ứng dụng chìa khóa trao tay cung cấp dịch vụ…

Red Hat OpenShift Platform Plus

Red Hat OpenShift Platform Plus là một nền tảng hợp nhất để xây dựng, hiện đại hóa và triển khai các…

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat OpenShift on IBM Cloud là dịch vụ đám mây Red Hat OpenShift được quản lý giúp giảm độ phức tạp…

Red Hat OpenShift Kubernetes Engine

Red Hat OpenShift Kubernetes Engine cung cấp một tập hợp con các tính năng mà Red Hat OpenShift Container…

Red Hat OpenShift Dedicated

Red Hat OpenShift Dedicated là dịch vụ Red Hat OpenShift được quản lý trên Amazon Web Services (AWS)…

Red Hat OpenShift Data Science

Red Hat OpenShift Data Science là một nền tảng máy học (ML) mã nguồn mở dành cho hybrid cloud.  Tiết…

Red Hat OpenShift Data Foundation

Red Hat OpenShift Data Foundation là kho lưu trữ do phần mềm xác định dành cho các bộ chứa giúp các…

Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift Container Platform là nền tảng đám mây kết hợp nhất quán để xây dựng và mở rộng quy…