Lập trình - CSDL

Hướng dẫn cấp phép phần mềm Power BI cho doanh nghiệp của bạn

Bạn muốn tối ưu dữ liệu và tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp? Phần mềm Power BI sẽ là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, việc đăng ký cấp phép phần mềm Power BI lại không hề đơn giản. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu về việc cấp phép phần mềm Power BI cho doanh nghiệp của bạn, giúp cho việc triển khai phần mềm trở nên thuận tiện và nhanh chóng.